Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

שעות הפעילות בבית הספר לכדור מים

עם תחילת שנת הלימודים ביום שני 3/9/18, חוזר בית הספר לכדור מים לפעול בימים שני שלישי ורביעי בין השעות 17:00-20:00. להלן תוכנית הפעילות החדשה:

אימונים  בימי ג' מפגש אחד בשבוע

שעה מדריך גילאים
17:00-17:45 נועה 5-6
17:00-17:45 מאיה 6-7
17:00-17:45 דן 6-7
17:45-18:30 נועה 6-7
17:45-18:30 מאיה 7-8
17:45-18:30 דן 8-9

חוגים בימי ב' ו ד'- פעמיים בשבוע 

שעה מדריך גילאים
17:00-18:00 נועה 5--6
17:00-18:00 אלדד 6--7
17:00-18:00 דן 7--8
17:00-18:00 דני 9--10
18:00-19:00 אלדד 9--10
18:00-19:00 דן 9--10
18:00-19:00 מתן 8--10(בנות)
18:00-19:00 דני 10--11
19:00-20:00 אלדד 10--11
19:00-20:00 דן 10--11
19:00-20:00 מתן 10--12(בנות)