Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

 

 

פ 

1. בסיס הפעילות הנו מפגש אחד או שני מפגשים שבועיים באורך 45 דקות כל אחד. 

2. שחקני הליגה זכאים לרכוש, מנוי למרכז הספורט בתעריף ספורטאי (בכדי להסדיר הנחה זו יש לפנות להנהלת מחלקת הכדור מים).

3. ההשתתפות בקבוצות הליגה מחויבת בבדיקה רפואית ע"פ חוק הספורט (הבדיקה חייבת בתשלום למכון לרפואת ספורט בו תעירך הבדיקה).

4. בקבוצות בהם לא תתקיים הסעת הורים למשחקים, המועדון שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום נוסף בגין ההסעה.

5. התשלום הנו תשלום חודשי מיום הרישום ועד  לתאריך 31/8/17.לא ניתן לשלם על תקופה קצרה מתקופה זו.

6. הפסקת פעילות עד חודש ינואר 2017, יוחזר החלק היחסי של התשלום הנותר בניכוי דמי ביטול (החזרים יינתנו רק על חודשים שלמים ולא יינתנו החזרים על חלקי חודש, באם תופסק פעילות באמצע החודש).

7. לאחר חודש ינואר 2017, לא יוחזרו כל תשלום.

8. דמי הרישום לא יוחזרו מכל סיבה שהיא

9. במידת האפשר ועד גמר המלאי, המועדון מעניק לספורטאים ציוד אישי  הכולל תיק אישי, חולצות המועדון ובגד ים ללא עלות נוספת.

פרטי התשלום לבית הספר לכדור מים:

1. תשלום חודשי עד לסוף חודש אוגוסט 2017. תעריף מנוי בסך 350 ₪. תעריף אורח בסך 395 ש"ח

2. דמי רישום למחלקת הכדור מים בסך 175 ₪.

פרטי התשלום לקבוצות הנוער בליגה:

1. תשלום חודשי עד לסוף חודש אוגוסט 2017. תעריף מנוי בסך 390 ₪. תעריף אורח בסך 440 ש"ח

2. דמי רישום למחלקת הכדור מים בסך 175 ₪.

3. לספורטאים המשתתפים בקבוצות הליגה, דמי רישום לליגה בסך 360 ₪ הכוללים: ביטוח ספורטאים, ורישום לליגה.

שימו לב להליך הרישום

  • יש להסדיר את הרישום בטופס הרישום שבאתר האגודה 
  • בסיום הרישום באתר יש להדפיס את טופס הרישום למלא את פרטי התשלום ולמסור את הטופס לגל טפרברג בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולאשר את קבלתו בטלפון: 050-7636547.

ביטולים והחזרים כספיים

עם רישומכם לחוג אנו נערכים למתן שירות מקסימלי ומקצועי לשנת פעילות מלאה ולכן חשוב לנו להדגיש בפניכם את תנאי הביטול לאחר ההרשמה:

  1. במקרה של ביטול הרשמה על הנרשם להודיע על כך בכתב למשרדי מחלקת המנויים בפקס: 074-7100298 ולוודא את קבלת ההודעה טלפונית. 

לרישום לקבוצות הנוער, לרישום לבית הספר לכדור מים

לפרטים נוספים ומידע גל: 050-7636547